:::: توضیحات :

این کتاب ۱۵۲۸ صفحه ای درباره نام فارسی و انگلیسی، نام تجاری، گروه دارویی، گروه شیمیایی،

مکانیزم اثر، موارد مصرف، میزان مصرف و توضیحات انواع دارو ها می باشد و

یک دایره المعارف کامل در زمینه داروهای پزشکی چه قدیمی چه جدیدی می باشد.

علاوه بر داروها برخی از دانستنی های پزشکی را در این کتاب میتوان یافت.